top of page

Algemene voorwaarden

Privacy

Bij Clover Therapy is het belangrijk om uw privacy te beschermen. Ik ga zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en houd mij aan de geldende wet- en regelgeving.
 

  • Ik verwerk uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doeleinden en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

  • Zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gegarandeerd is 

  • Verstrek geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • Uw persoonsgegevens worden door mij bewaard voor de hieronder genoemde doeleinden, gedurende de periode van 15 jaar vanaf het einde van de behandeling. Daarna worden ze vernietigd.

Persoonsgegevens van cliënt worden door Clover Therapy gebruikt en verwerkt voor administratieve doeleinden en voor psychologische behandeling. Dit betekent dat Clover Therapy om persoonlijke gegevens kan vragen, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, geslacht, burgerlijke staat en/of informatie over uw verzekering. 

Verstrekte gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt als dit in overeenstemming is met de hierboven beschreven doeleinden. Verder verstrekt Clover Therapy uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of in een situatie waarin u hier zelf om verzoekt en hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, Neem dan graag met mij op.

E-mail:

KvK: 87034298

Telefoon:

Locatie: Maastricht, Nederland

  • Instagram
  • LinkedIn

Contact

bottom of page